Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

	 Izvlačenje smrtno stradale osobe 24.07. 2015.

Izvlačenje smrtno stradale osobe

Na poziv policije započela pretraga korita Rječine. Jutros u 6:50 na poziv policije koja je pronašla vozilo na mostu Riječina započela je pretraga korita Rječine. Obzirom da je postoja ozbiljna sumnja na suicid, na teren je izašlo 6 pripadnika HGSS stanice Rijeka kako bi se pretražilo područje ispod samog mosta i eventualno pronašla osoba.