Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe – 112

11.02.2020.

Danas, 11. veljače obilježavamo Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe – 112.
Pozdravljamo vas iz OŠ ''Nikola Tesla'', gdje upravo sudjelujemo na tzv. ''Dječjoj olimpijadi'' u organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.
Za pomoć u planini, NAZOVI 112!