Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Akcija Platak - Snježnik

18.03.2021.

Poziv u pomoć zaprimamo direktno na telefonski broj GSS stanice Rijeka u 18:08h.
Saznajemo da se radi o muškoj osobi, turno skijašu koji se ozlijedilo pri skijanju jugozapadnom padinom Snježnika.
Pritom dva člana stanice, koji se u tom trenutku nalaze u interventnoj bazi Vežica kreću navalnim vozilom i medicinskom opremom, dok ostatak ekipe, njih 7, dolazi s tehničkom opremom. Transport s Platka do lokacije unesrećenih vršio se motornim sanjkama i turno skijama.

Unesrećena osoba locirana je kod tzv. ''okretaljke'', na planinarskom putu Platak – Snježnik (Kroz Grlo).
Dolaskom do unesrećenog ustanovljena je sumnja na ozljedu koljena. Izvršena je imobilizacija udlagama te zagrijavanje prikladnom opremom, nakon čega je uslijedio transport akijom i motornim sanjkama do parkinga na skijalištu Platak kada je osoba predana za transport do KBC Sušak.

Time je ova akcija uspješno završila oko 19:45.