Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Stanična zimska vježba

13.02.2021.

13.02.2020. na području Platka održana je vježba spašavanja u zimskim uvjetima HGSS stanice Rijeka.

U okviru vježbe odradila su se ponavljanja pojedinih tehnika primjenjivih za zimsko spašavanje, spašavanje u lavinama, uključujući i vježbu spašavanja s potražnim psom.
Uslijedila je simulacija akcije spašavanja čime je vježba, u popodnevnim satima, i završila.

Zimska vježba jedna je od 5 obaveznih godišnjih vježbi stanice Rijeka.