Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Interventna baza Platak (60 god. HGSS Rijeka - plakat 17/18)

24.12.2020.

Potreba za smještajem osnovnih sredstava za rad što bliže skijalištu, kao i potreba za sve većom prisutnošću spašavatelja na izletištu Platak, javila se još tijekom 80-ih godina. U to vrijeme planinarski dom na Platku ustupio je HGSS-u na korištenje jednu dvokrevetnu sobu. S obzirom na skučenost raspoloživog prostora za smještaj opreme javila se ideja o izgradnji samostalnog objekta. Kada je 2001. jedinica lokalne samouprave ustupila na korištenje dio zemljišta na prostoru parkirališta nije trebalo dugo da se ta ideja ostvari.

Skromnog budžeta, ali s puno entuzijazma i volje za radom, članovi Stanice Rijeka su, uz podršku brojnih sponzora, prikupili materijal i za nekoliko mjeseci sami izgradili Interventnu bazu Platak. Bez znanja i iskustva hrabro su se prihvatili posla, uložili tisuće sati rada kako bi dva brodska kontejnera pretvorili u kućicu iz bajke.

Interventna baza Platak je puno više od samog skladišta opreme i prenoćišta. Ona je simbol zajedništva i prijateljstva koji vladaju u Stanici Rijeka. Ona je dokaz da zajedno možemo ostvariti baš sve.