Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Kako izgleda potraga? (60 god. HGSS Rijeka - plakat 12/18)

19.12.2020.

Crvenom kružnicom obuhvaćen je prostor na kojem vjerojatnost da se tamo nalazi osoba za kojom se traga iznosi 95 %. Na tu bi površinu mogla stati 2512 nogometna igrališta. Kad bi samo jedna osoba pretraživala to područje bila bi joj potrebna 354 sata, što je 45 radnih dana.

Plavim linijama su naznačene manje zone potrage, tzv. sektori, koje pretražuju timovi spašavatelja. Svaki tim se sastoji od nekoliko spašavatelja koji hodaju u liniji, udaljeni jedan od drugog toliko da se uvijek mogu vidjeti. Spašavatelji na kraju linije GPS uređajem bilježe svoje tragove.

Zelene linije označavaju put kojim su prošli spašavatelji u sektoru. Između susjedna dva traga smješteno je još 6 do 8 osoba koje pretražuju. Ukupni prehodani put, na ovom prikazu, je 340 tisuća metara, a pretraženi prostor obuhvaća 10 četvornih kilometara.