Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Kako se postaje članom Hgss-a Rijeka (60 god. HGSS Rijeka - plakat 5/18)

12.12.2020.

Osnovni kriteriji za primanje u članstvo:

1. Prednost primanja u članstvo imaju kandidati koji su registrirani članovi nekog od planinarskih, penjačkih, alpinističkih, speleoloških i sličnih društava, te se u istima ističu aktivnošću, sposobnošću rada u timu, iskustvom, postignutim rezultatima i perspektivnošću.
2. Kroz svoje članstvo u drugim udrugama, klubovima ili kroz svoj suradnički status trebaju se iskazati kao moralne i odgovorne osobe, motivirane za pomaganje ljudima.
3. Osim osnovnog kriterija, kandidat mora biti punoljetan, tjelesno i mentalno zdrav, te se dragovoljno opredijeliti da će svoje vrijeme bez primanja naknade posvetiti spašavanju ljudskih života.

Dva gorska spašavatelja daju prijedlog za primanje novog člana u Stanicu, koji mora jednoglasno prihvatiti Skupština Stanice. Kandidat je primljen u Stanicu, a gorskim spašavateljem postaje nakon završetka obveznog edukacijskog programa i položenog ispita.

Ukratko, ako ste alpinist ili speleolog, visokogorski planinar ili skijaš, onaj kojem je “život na užetu” svakodnevica, ako volite to što radite i to radite strastveno, želja za učenjem vještine spašavanja će vam se javiti kao potpuno prirodna potreba za nadogradnjom postojećeg znanja. Ona će se javiti upravo iz razloga što ćete i sami uvidjeti da pomoć u planini najbrže može pružiti onaj koji je tamo.