Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Što je HGSS ? (60 god. HGSS Rijeka - plakat 3/18)

10.12.2020.

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Hrvatska gorska služba spašavanja 2001. stječe status pravne osobe, 2006. godine njezin ustroj, djelatnost, zadaće i javne ovlasti propisuju se Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, a od 2015. postaje operativna snaga Sustava civilne zaštite.

HGSS je članica međunarodne asocijacije službi spašavanja „International commission for alpine rescue“ (ICAR), članica je i jedna od osnivača Europske asocijacije speleospašavanja „European cave rescue association“ (ECRA), te članica međunarodne organizacije za potrage i spašavanje sa psima „International search and rescue dog organisation“ (IRO).

U svojem radu intenzivno surađuje s Ravnateljstvom za civilnu zaštitu pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Oružanim snagama Republike Hrvatske, zdravstvenim ustanovama, vatrogasnim društvima i drugim srodnim službama. HGSS je produžena ruka hitnoj medicini pri pružanju prve pomoći izvan urbanih sredina koje nisu dostupne medicinskim službama. U namjeri da unaprijedi znanje te standardizira postupanje gorskih spašavatelja s ozlijeđenim osobama u akcijama spašavanja, uvodi edukaciju „International trauma life support“ (ITLS), te od 2008. dobiva licencu za provođenje certificiranih ITLS tečajeva za Republiku Hrvatsku.