Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Vježba spašavanja sa žičare HGSS Stanice Rijeka

28.11.2020.

U subotu 28.11., 14 članova HGSS Stanice Rijeka odradilo je staničnu vježbu spašavanja sa žičare na skijalištu Platak.
Uz ponavljanje i usavršavanje znanja gorskih spašavatelja, novi članovi stanice usvajali su različite tehnike spašavanja sa žičare, način upravljanja staničnim vozilima i opremom.
Vježba spašavanja sa žičare je jedna od pet obaveznih godišnjih vježbi Stanice Rijeka, te je sastavni dio pripreme za dežurstvo članova na skijalištu Platak.