Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Akcija Grmov/Vidovići (Otok Cres)

16.07.2020.

Dana 16.07. oko 20:40 na dežurni smo telefon, preko Županijskog centra 112, zaprimili poziv u pomoć. Po zaprimljenim informacijama riječ je bila o planinarima stranog državljanstva koji su izgubili orijentaciju i nisu mogli samostalno pronaći planinarski put (negdje u okolici Vidovića na otoku Cresu).

Na poziv su na teren izašla 3 člana HGSS stanice Rijeka, situiranih na Lošinju, sa jednim vozilom, pri čemu tim iz Rijeke radio na preciznijem lociranju izgubljenih planinara. Nakon što su se planinari precizno locirali ekipa sa Lošinja je usmjerena u mjesto Grmov, a planinari su zamoljeni da ne mijenjaju svoju lokaciju i čekaju pomoć.

Tročlana ekipa po dolasku u Grmov, put prema planinarima, nastavlja pješke, te nakon cca 30 minuta uspješno pronalazi planinare. Pronađeni planinari su bili neozlijeđeni i adekvatno opremljeni, međutim, radi dužeg traganja za pravim putem stvorila se potreba za našom intervencijom.

Planinari su otpraćeni do mjesta Gromov, te potom vozilom prevezeni u Vidoviće gdje se nalazio njihov automobil, čime je ova akcija završila u 23:30.