Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Vježba spašavanja u zimskim uvjetima HGSS stanice Rijeka

22.02.2020.

Dana 22.02.2020. održana je vježba spašavanja u zimskim uvjetima HGSS stanice Rijeka. U nedostatku snijega na lokalnom terenu bili smo primorani vježbu održati u Sloveniji, u okolici prijevoja Vršič.
U okviru vježbe odradila su se ponavljanja pojedinih tehnika primjenjivih za zimsko spašavanje, te se izvršila simulacija akcije spašavanja čime je vježba, u popodnevnim satima, i završila.