Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Dvije akcije ovu subotu na području NP Risnjak, 16. veljače 2019. godine

16.02.2019.

Akcija Južni Mali Risnjak
Prvi poziv u pomoć zaprimamo preko Centra 112 oko 11:30h. Saznajemo da se radi o trojici planinara koji su, krećući se u grupi od 15 planinara, proklizali i pali na sjevernoj padini Južnog Malog Risnjaka te pritom zadobili višestruke ozljede. 
Po dojavi se nekoliko spašavatelja skuplja u baznoj stanici HGSS-a Rijeka na Vežici dok nekoliko spašavatelja kreće sa Platka, uzima dodatnu tehničku i medicinsku opremu i kreće terenskim vozilima što je bliže moguće do ustanovljene lokacije unesrećenih. Dolaskom vozilima do Vilja, spašavatelji nastavljaju put s turno skijama. Na lokaciji; prvi tim postavlja zaštitnu ogradu od užeta kako bi olakšali kretanje ostalim spašavateljima i planinarima, drugi tim sanira ozljede dok ostali smišljaju najbolji način transporta unesrećenih do vozila. Jedna unesrećena osoba nije bila u stanju nastaviti se samostalno kretati pa ju je bilo potrebno transportirati u brdskoj nosiljci. Druga dva planinara su samostalno, u pratnji spašavatelja i svojih kolega planinara, laganim tempom sigurno stigli do prvog terenskog vozila na Vilju. 
Sve tri unesrećene osobe predane su vozilu hitne pomoći koju smo pozvali na Gornje Jelenje, od kojih je jedna predana na daljnjim medicinskim pretragama. 

Akcija Snježnik-Međuvrhi
Netom prije predaje unesrećenih planinara hitnoj medicinskoj pomoći, oko 15:30h, zaprimamo preko Centra 112 još jedan sličan poziv u pomoć. Ovog puta radi se o jednoj ženskoj osobi koja je proklizala i pala oko 70 metara i zaustavila se na drvu na padini između vrha Snježnik i Međuvrhi, prilikom čega je, koliko doznajemo u inicijalnom pozivu, zadobila teže ozljede. Do dolaska spašavatelja unesrećenoj osobi pomagali su planinari koji su se u tom trenu nalazili u blizini unesrećene osobe. Zbog specifičnosti terena i prije ustanovljenih loših uvjeta, nadopunjava se tehnička oprema za spašavanje koja je iskorištena na prvoj intervenciji i kreće se prema lokaciji unesrećene osobe. Nakon prestanka rada skijališta akciji se pridružuje i dežurni tim sa skijališta i još nekoliko dodatnih spašavatelja koji su bili prostorno udaljeni prilikom jutarnje akcije. U ovom slučaju bilo je moguće iskoristiti motorne sanjke za vuču spašavatelja što je bliže moguće lokaciji unesrećene. Jedan dio puta korištene su turno skije, ali dolaskom na greben koji vodi prema vrhu Međuvrhi nailazimo na velike zaleđene površine na kojima je bilo potrebno skinuti skije i nastaviti put oprezno s oštrim derezama i cepinima. Dolaskom iznad unesrećene osobe prvi tim radi sidrišta u snijegu/ledu koja su kasnije korištena za izvlačenje nosila s unesrećenom - ukupno dva sidrišta, oko 70 metara dužine. Stanje unesrećene je bilo kritično, bližio se mrak, temperature su padale i bilo je potrebno brzo ali sigurno osobu transportirati i predati osoblju hitne medicinske pomoći. Zbog sumnje na ozljedu kralježnice, bilo je vrlo bitno što manje micati unesrećenu što je uvelike otežalo transport i sanaciju ozljeda. Osoba je predana osoblju hitne medicinske pomoći oko 19:15h na parkiralištu skijališta Platak.

U  prvoj i drugoj akciji sudjelovalo je ukupno 15 spašavatelja HGSS Stanice Rijeka, 1 spašavatelj HGSS Stanice Delnice, 3 spašavatelja HGSS Stanice Zadar i nekoliko planinara-prijatelja unesrećenih osoba kojima se ovim putem zahvaljujemo.