Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Vježba speleospašavanja Stanice Rijeka i Pula - 04.08.2018.

04.08.2018.

Protekle subote održana je redovna godišnja vježba spašavanja iz speleoloških objekata. U vježbi su sudjelovala 22 spašavatelja iz HGSS stanice Pula i stanice Rijeka. Vježba se održala u spleološkom objektu Ponor Krkuž pri čemu je simlurana akcija izvlačenja unesrećenog speleologa.

Simulacija akcije prije svega sastojala se od logističkog segmenta opremanja speleološkog objekta užetima za kretanje po objektu, raspodjele opreme za spašavanje i ekipiranja u timove. Drugi dio vježbe sastojao se od opremanja jame sistemima za izvlačenje, pakiranja unesrećenoga u nosila, te samog izvlačenja unesrećenog speleologa, u čijoj se ulozi, kao i svaki puta na vježbi, našao jedan od spašavatelja.

  • Galerija slika