Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Akcija Hahlići - 10.08.2018

10.08.2018.

U petak navečer oko 21:15 stigao je poziv upomoć od strane planinara koji je spuštajući se sa Hahlića igubio orijentaciju, te više nije uspjevao pronaći markirani put. Sa sobom nije imao rasvjetu što je dodatno onemogućilo njegovo daljnje kretanje.

Po pozivu spašavatelji lociraju osobu pomoću web aplikacije, te se tri spašavatelja sa terenskim vozilom upućuju ka dobivenoj lokaciji. Oko 22:30 spašavatelji pronalaze planinara i prevoze ga do njegovog automobila čime ova akcija završava.

  • Galerija slika