Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Akcija Plava grota (Lubenice) - 28.08.2018.

28.08.2018.

Jučer oko 14:00 na dežurni telefon zaprimljen je poziv u pomoć radi ozljede noge ženske osobe stranog državljanstva. Osoba se ozlijedila pri spuštanju na putu iz Lubenica do plaže Plava grota, te su po pozivu mobilizirani spašavatelji HGSS stanice Rijeka.

Unesrećena je locirana 200-300 metara od plaže te su se prema mjestu događaja uputile dvije ekipe, jedna iz Malog Lošinja i jedna iz Rijeke sa ukupno 13 spašavatelja. U međuvremenu do dolaska spašavatelja, dio grupe obitelji i prijatelja unesrećene, ipak uspijeva imobilizirati ozlijeđenu nogu vlastitim improviziranim sredstvima, te transportirati unesrećenu do same plaže.

Kako su ekipe spašavatelja HGSS Rijeka raspoređene na dvije planirane rute dolaska na lokaciju, tako je prvo pristigla ekipa iz Malog Lošinja transportirana sa brodicom Lučke kapetanije iz Cresa, dok je ekipa iz Rijeke po planu trebala pristupiti iz Lubenica.

Obzirom da je unesrećena već bila transportirana do plaže, spašavatelji HGSS stanice Rijeka iz Malog Lošinja zajedno sa Lučkom kapetanijom i pripadnikom Policije prevoze unesrećenu do Cresa gdje osobu predaju Hitnoj medicinskoj pomoći. Time u 16:20 ova akcija završava.

  • Galerija slika