Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Vježba spašavanja u speleološkom objektu

01.09.2015.

Tijekom vikenda članovi HGSS Stanice Rijeka bili su aktivni u zraku ( kao dio dežurnog tima letača spašavatelja), na tlu ( o akcijama u zraku i na tlu mogli ste čitati na novostima HGSS ) ali i pod zemljom.

U organizaciji Stanice Rijeka održala se zajednička vježba spelospašavanja,  stanica iz Rijeke, Delnica i Pule, u speloeološkom objektu ponor Kolinasi na kod Roča i Istri. Ponor Kolinasi poznat je kao kompleksan speloeloški objekt uz mnoštvo, vertikala,  meandara i kanala.

Cilj vježbe bio je podizanje unesrećenog speloeologa s 70m dubine i 200m udaljenosti od ulaza. Za izvlačenje Izrađen je sustav tirolskih prečnica i protutegova te se dio prebacivao preko ruku i leđa spašavatelja. Priprema i izvlačenje unesrećenog trajalo je oko 4h.

Vježba je poslužila za ponavljanje i usavršavanje znanja i vještina , te međusobno druženje spašavatelja iz više stanica. Ipak, HGSS je i družba i služba.

  • Galerija slika