Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Nesreća na krševitom terenu.

20.03.2016.

Nesreća na krševitom terenu.

nesreća prilikom vježbe spelološke udruge

Danas se na šumskom području između Kastva i Klane dogodila nesreća , pri kojoj je ozlijeđena jedna osoba. Do nesreće je došlo kada su članovi lokalnog speloeoškog društva imali vježbu savladavanja krševitog terena.

Pridržavajući se naučenog tijekom speleološke edukacije članovi su : pristupili spašavanju unesrećenog člana, pružili pomoć u okviru vlastitih mogućnosti, nisu se upuštali u nepoznato niti su činili više nego li se od njih očekuje, te su na vrijeme pozvali stručnu pomoć. Prema ozljeđenoj osobi postupali su kao da se radi o najtežoj mogućoj varijanti, vodeći se načela da je bolje postaviti imobilizaciju više nego li previdjeti ili nepotrebno riskirati. U konačnici su stavili na raspolaganje HGSS-u te pridonijeli transportu unesrećene osobe.

U pomoć unesrećenoj osobi krenula su devetorica gorskih spašavatelja Stanice Rijeka. Osoba je u potpunosti zbrinuta te adekvatno transportirana do prvog naseljenog mjesta gdje su brigu o njoj preuzeli djelatinci hitne medicinske pomoći.

  • Galerija slika