Prijava za članove

Hrvatska gorska služba spašavanja Rijeka

Zimska stanična vježba 2016

20.02.2016.

U predivnom ambijentu na Platku održana je zimska stanična vježba HGSS stanice Rijeka. Na vježbi je prisustvovalo 10 članova. Održana su dva predavanja o sidrištima i lavinama, te praktični dio koji se sastojao od vježbe vožnje u navezu na motornje sanjke, izradi improviziranih sidrišta u snijegu, različitih sistema za podizanje i spuštanje te na kraju i od dvije simulacije akcije.

Naglasak vježbe je bio na upotrebi laganih UT2000 nosila te ocjeni upotrebljivosti takvih nosila u različitim zimskim uvjetima. 

  • Galerija slika